Författare: maya

Om man vill illustrera vilka tekniska framsteg som gjorts sedan 1800-talet är gatubelysningen ett bra exempel. Den drevs på 1800-talet med späck från valar. Om valfångsten blev dålig en säsong så släcktes Londons gatubelysningen ned, vilket ledde till ökad brottslighet. Särskilda lyktgummor tände lyktorna en och en, när skymningen började falla. På 1870-talet fick Stockholms […]

Läs mer

Har vetenskapen blivit så komplicerad att forskare nu har en roll som liknar den präster och kungar hade under tidigare eror i historien? Vad händer om vi människor tappar tron på att det som presenteras för oss som vetenskapliga sanningar faktiskt är sant? Tro och vetenskap är bara en av ett oändligt antal frågor som […]

Läs mer

Psykisk ohälsa är ett tabubelagt ämne som långt ifrån alla är bekväma att prata om. Det finns en föreställning om att psykiska problem endast drabbar svaga individer och att det är något man själv kan styra över. Faktum är att det är vetenskapligt bevisat att hjärnan påverkas på ett sätt som man själv inte kan […]

Läs mer
bulk