Kategori: Medicinska framsteg

Den som har levt ett år har sannolikt märkt att priser och löner tenderar till att stadigt öka. Det som var en bra lön för tio år sedan är det inte längre idag. Det brukar i den ekonomiska vetenskapen benämnas som “inflation”, det vill säga att pengarnas värde urholkas gradvis. Inflationen gör att det till […]

Läs mer

Under en lång tid har vi bara haft datorer som utfört uppgifter på kommandon. Inom den tekniska vetenskapen och teknikforskningen, har AI eller artificiell intelligens, börjat växa fram inom många områden i samhället. Artificiell intelligens är på väg att allt mer utvecklas inom områden som allt från sjukvården och militären, till röststyrning i mobiltelefoner eller […]

Läs mer

Kungliga vetenskapsakademin utdelade Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2017 till Richard H. Thaler. Han är professor i beteendeekonomi och har tillsammans med sin kollega skrivit en bok där begreppet nudging för allra första gången användes i beteendeekonomiska sammanhang. Inom beteendeekonomin innebär nudging att putta en person mot mer hållbara beslut, […]

Läs mer

Om man vill illustrera vilka tekniska framsteg som gjorts sedan 1800-talet är gatubelysningen ett bra exempel. Den drevs på 1800-talet med späck från valar. Om valfångsten blev dålig en säsong så släcktes Londons gatubelysningen ned, vilket ledde till ökad brottslighet. Särskilda lyktgummor tände lyktorna en och en, när skymningen började falla. På 1870-talet fick Stockholms […]

Läs mer
bulk