Om du arbetar med vetenskap i någon form och vill kunna nå ut med den till andra människor finns det många effektiva sätt. Du kan bland annat använda epostmarknadsföring för att skapa nyhetsbrev med relevant information om vetenskap. När du använder nyhetsbrev kan du skicka informationen du vill förmedla direkt till personens mejlkorg. Informera människor […]

Läs mer

Under 1800- och 1900-talen skedde det många upptäckter. Bland annat upptäcktes fotografin och filmen. Det tog dock lång tid innan film gjordes som den framställs idag, med produktionsbolag, manuskript och regissör. Det sägs att det var Lumière-bröderna, två duktiga vetenskapsmän när det gällde fotografi, som gjorde den allra första filmvisningen men att filmens föregångare gjordes […]

Läs mer

Det görs ständigt nya undersökningar om vår munhälsa och hur viktiga tänderna är för oss. De som inte tar hand om sina tänder löper större risk att få infektioner och andra otrevligheter som uppstår när du exempelvis inte lagar en trasig tand. Därför är det viktigt att du tar väl hand om dina tänder för […]

Läs mer

Om du i grundskolan älskade kemi, fysik och andra naturvetenskapliga ämnen kan du fortsätta ditt intresse genom att plugga vidare. För att du ska få jobb inom vetenskap behöver du ha en högskole- eller universitetsutbildning. Om du tycker att det låter som något för dig kan du i följande text läsa mer om hur du […]

Läs mer

Du kanske har missat att stödstrumpor verkligen är en mångsidig uppfinning som kan lindra en mängd olika åkommor och besvär? Här kan du läsa mer om varför läkarvetenskapen rekommenderar stödstrumpor och vilka besvär de motverkar. Varför ska du använda stödstrumpor? Du kanske tänker att det är en uppfinning som främst äldre människor behöver när blodcirkulation […]

Läs mer

Den som har levt ett år har sannolikt märkt att priser och löner tenderar till att stadigt öka. Det som var en bra lön för tio år sedan är det inte längre idag. Det brukar i den ekonomiska vetenskapen benämnas som “inflation”, det vill säga att pengarnas värde urholkas gradvis. Inflationen gör att det till […]

Läs mer

Under en lång tid har vi bara haft datorer som utfört uppgifter på kommandon. Inom den tekniska vetenskapen och teknikforskningen, har AI eller artificiell intelligens, börjat växa fram inom många områden i samhället. Artificiell intelligens är på väg att allt mer utvecklas inom områden som allt från sjukvården och militären, till röststyrning i mobiltelefoner eller […]

Läs mer

Kungliga vetenskapsakademin utdelade Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2017 till Richard H. Thaler. Han är professor i beteendeekonomi och har tillsammans med sin kollega skrivit en bok där begreppet nudging för allra första gången användes i beteendeekonomiska sammanhang. Inom beteendeekonomin innebär nudging att putta en person mot mer hållbara beslut, […]

Läs mer
bulk