Under en lång tid har vi bara haft datorer som utfört uppgifter på kommandon. Inom den tekniska vetenskapen och teknikforskningen, har AI eller artificiell intelligens, börjat växa fram inom många områden i samhället. Artificiell intelligens är på väg att allt mer utvecklas inom områden som allt från sjukvården och militären, till röststyrning i mobiltelefoner eller sökmotorer på internet.

Teknikvetenskapens utveckling av AI inom sjukvården

Att etablera AI i samhället kan vara till stor hjälp för att avlasta vårdpersonal och läkare. Datavetare och civilingenjörer inom teknikvetenskapen och forskning, arbetar dagligen med att utveckla allt allt mer avancerade algoritmer. Forskning inom AI, gör att allt fler dataprogram blir självlärande och mer självständiga att ta egna beslut. En AI kan snabbare se lösningen på ett problem och få fram ett svar inom kortare tid än den mänskliga hjärnan. Inom sjukvården ser man att Karolinska Institutet utvecklar AI till att lösa hälsoproblem med olika AI-program. Det kan handla om till exempel en algoritm som läser av ögonrörelser och upptäcker dyslexi, eller snabbt klassificera röntgenbilder. Fördelen med att man inom teknikvetenskap arbetar med AI i vården, är att en dator blir aldrig trött, samt kan avlasta läkare och annan vårdpersonal med snabbare beslut och primära bedömningar. Teknik utvecklas även inom många andra områden och särskilt när det kommer till mobiler och smarta tillbehör. Vill man till exempel ta en extra snygg bild med rätt belysning, kan en smart Selfie lampa vara en perfekt lösning!

AI finns överallt

När man ser på samhället idag har man AI på fler ställen än vad man tror. Att alla har sin egen personliga AI i sin mobiltelefon vet nog de flesta om idag, det inte många kanske vet är att när AI är integrerat i mobiltelefonen, blir också telefonsamtal avlyssnade emellanåt. Detta är inget nytt då digitala och smarta AI-program med avancerade algoritmer, kan sortera ut misstänkt information från allt som skrivs eller sägs, över till exempel hela Facebook. Man har etablerat avlyssning av säkerhetsskäl och för att förebygga eventuella hot. Faktum är att AI har en stor roll i samhället vi har idag och kommer att ta över många jobb som idag styrs av en mänsklig funktion. De maskinella robotar vi ser idag inom industrin, har även inbyggda AI-program och inom militären, är man intresserade av eventuella framtida robotsoldater. Teknikvetenskapen är viktigt inom AI-forskning och utvecklingen av AI finns på fler platser i Sverige. På Umeå universitet bedriver man Sveriges genom tiderna största forskningsprogram inom autonoma system som AI och robotik. Så länge AI och dess vetenskap ligger i rätt händer, är det en positiv utveckling för förbättringar av samhällsfunktioner.