Kungliga vetenskapsakademin utdelade Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2017 till Richard H. Thaler. Han är professor i beteendeekonomi och har tillsammans med sin kollega skrivit en bok där begreppet nudging för allra första gången användes i beteendeekonomiska sammanhang. Inom beteendeekonomin innebär nudging att putta en person mot mer hållbara beslut, beslut som är bra för personen i fråga och för samhället i stort. Nudging handlar om att försöka förstå hur människor agerar och vilka typer av beteenden som påverkar val. Nudging tar hänsyn till att människor ibland frångår sitt förnuft och tar därför inte alltid tar bra genomtänkta beslut. Genom att designa beslutsmiljöer utifrån människors beteende kan individer få hjälp att ta rätt beslut i komplicerade beslutssituationer. Exempelvis är det många som tar riktigt dåliga beslut med pengar som leder till svåra ekonomiska situationer. Har du hamnat i en sådan situation kan Intrum hjälpa dig. Deras uppgift är att dels hjälpa företag att få betalt och att hjälpa dig att bli skuldfri. De är utbildade proffs som kan hjälpa dig ur en ekonomisk knipa genom att komma fram till olika lösningar. För att vända skutan rätt i en sådan situation krävs det att försöka få en knuff för att kunna ta bättre ekonomiska beslut och de är precis vad de kan hjälpa dig med.

Ibland behövs det en knuff i rätt riktning

Beteendeförändringar gynnar individen och inom området ekonomi gäller det att få en knuff i rätt riktning för att kunna ändra sina invanda mönster. Exempelvis går det att använda nudging för att kunna spara pengar. Ett exempel är att om du klarar dig på din nuvarande lön och sedan får en löneförhöjning kan du låta den delen gå rakt in på sparkontot eftersom det är pengar som du tidigare inte behövt. Sparande är just ett sådant område där människor har svårt att ta bra beslut. Det är svårt att avstå från pengar idag för att få mer i framtiden. Inom sparande behöver många en rejäl knuff för att kunna ta bättre beslut som leder till att de kan spara mer. Det gäller att lura hjärnan att spara pengar till sitt framtida jag.