Det finns idag flera så kallade bromsmediciner mot en rad sjukdomar. Det som i dagligt tal avses är de antivirala mediciner som har räddat livet på miljoner HIV-infekterade personer, men det finns även bromsmediciner mot hepatit B och C, herpes, reumatologiska sjukdomar, demenssjukdomar och många andra. Bromsmediciner används vid kroniska sjukdomar för att trycka ned sjukdomen och förlänga eller förbättra patientens liv.

Antivirala mediciner

De antivirala medicinerna siktar in sig på någon del av virusets livscykel. Virus kan inte reproducera sig själva utan de måste invadera andra organismers celler och förmå dessa att tillverka nya virus. Varje steg i den processen, från hur virus binder vid cellens yta, över hur det tränger in i cellen till hur det tvingar cellmaskineriet att tillverka virus, kan läkemedelstillverkarna försöka hitta sätt att stoppa. Det finns därför en stor palett med antivirala läkemedel som siktar in sig på olika aspekter hos virus. En del mediciner är mycket specifika och motverkar endast bildandet av ett protein, andra mediciner är mer breda och kan förhoppningsvis därför användas för flera liknande virus.

HIV/AIDS

Bekämpningen av HIV bygger på en kombination av flera antivirala mediciner. Man ger de infekterade en cocktail av olika mediciner för att trycka ned viruset i kroppen så att det aldrig kan föröka och sprida sig, vilket förhindrar att AIDS utvecklas.