Det första teleskopet såg dagens ljus i Nederländerna 1608. Det var glasögonmakaren Hans Lippershey i Medelburg som lämnade in den första patentansökan på en uppfinning som “får saker långt borta att verka nära”. Han fick dock inte patent på teleskopet eftersom ytterligare en ansökan kom in från en instrumentmakare i samma stad, och flera glasögontillverkare i Nederländerna kände redan till principen. 1609 förbättrade Galileo Galilei prestandan på teleskopet avsevärt, från Lippersheys 3x förstoring till 20x. Runt om i Europa var nu teleskopet känt och allt fler naturvetare byggde sig ett eget.

Optiska teleskop

De första teleskopen använde sig av slipade linser för att fånga in ljuset. En konvex lins i objektivet och en konkav lins vid teleskopets okular. Johannes Kepler satte in två konvexa linser i sitt teleskop och fick på så vis ännu större förstoring, men bilden blev uppochner. Sir Isaac Newton var den förste att bygga ett spegelteleskop, där ljuset fångas in med en spegel.

Eftersom det var problematiskt att tillverka stora linser blev allt fler teleskop med tiden spegelteleskop. Det var med hjälp av slipade metallspeglar möjligt att bygga allt större teleskop, och på så sätt se allt ljussvagare objekt på himlen.

Radioteleskop

När man på allvar börjat sända radio på 1920-talet upptäckte man radiostörningarna. En ingenjör vid Bell Telephone Laboratories började undersöka saken med hjälp av ett slags pejlutrustning i form av en parabolantenn. Han upptäckte att störningarna dels kom från åskoväder och dels från yttre rymden. Ett nytt forskningsfält hade fötts och allt fler radioteleskop byggdes runt om i världen.

Rymdteleskop

För alla teleskop på jordytan utgör atmosfären en störning. Ljus- och radiovågor förvrängs till viss del av passagen genom atmosfären. För de optiska teleskopen är dessutom störande ljus nere på jordytan ett problem. En lösning på dessa problem är att placera teleskopet i rymden, utanför atmosfären. Ett sånt exempel är det välkända Hubbleteleskopet som placerades i sin omloppsbana 1990. Rymdteleskopen har gett forskarna oerhört klara bilder, och de är kapabla att se mycket längre ut i rymden än något teleskop på jordytan. Allt fler rymdteleskop planeras för framtiden.