Om man vill illustrera vilka tekniska framsteg som gjorts sedan 1800-talet är gatubelysningen ett bra exempel. Den drevs på 1800-talet med späck från valar. Om valfångsten blev dålig en säsong så släcktes Londons gatubelysningen ned, vilket ledde till ökad brottslighet. Särskilda lyktgummor tände lyktorna en och en, när skymningen började falla.

På 1870-talet fick Stockholms sin första eldrivna gatubelysning. Det var några ångmaskiner som drev en dynamo. Men hur omvandlas trycket från vattenångan till elektricitet? Detta sker i en generator. Men för att förstå hur detta går till måste vi gå till induktionsprincipen.

Utlåning i kristider
I Coronatider påverkas många företag av den lägre ekonomiska aktiviteten. Under sådana omständigheter kan det uppstå kortsiktiga likviditetsproblem hos ett företag, innan hjulen börjar snurra. Det är egentligen inte märkvärdigare än att det behövs ström till en glödlampa. Men medan man väntar på uppgången kan man via kreditmarknaden få ett tillfälligt inflöde av kapital. Ett företag kan enkelt söka en checkkredit på denna sajt. Capcito ger dig svar på en minut, du behöver bara fylla ut det belopp som du behöver. Även en sund affärsrörelse kan behöva manöverutrymme när goda affärsmöjligheter yppar sig. Dessa investeringar kan leda till långsiktiga vinster.

Induktionsprincipen
Statisk elektricitet var känt redan under antiken. Den uppkom när man gned ett tyg mot bärnsten. Tack vare Alessandro Voltas galvaniska kondensator från 1780 kunde människan själv alstra ström, och inte bara iakttaga den i naturen i form av åskblixtar. Hans Christian Ørsted var den förste att fastställa ett samband mellan elektricitet och magnetism. Det är denna upptäckt som ligger till grund för den uppfinning som förvandlar rörelseenergi till elektrisk energi, generatorn. Den första generatorn var relativt enkel och kallades dynamo.