Med åldern kommer tyvärr olika besvär med kroppen som ett brev på posten. En vanlig åkomma som många drabbas av är artros. Nya vetenskapliga rön inger dock hopp. Diagnosen behöver inte betyda livslång smärta och operation är inte den enda lösningen.

Artros beror på att ledbrosket bryts ned och att dämpning, främst i knän och höfter, går förlorad. Hos www.artros.org finns en mer utförlig beskrivning om förloppet samt tips på olika åtgärder du kan vidta om du drabbas. Positivt är att vetenskapen hela tiden gör framsteg och kommer på nya sätt att lindra artros.

Ny app är en del av lösningen

Nyligen gjordes en studie vid Lunds universitet. Man lät 500 personer använda en app speciellt utvecklad för artrospatienter med syfte att lindra deras besvär. När resultatet kom var det förbluffande. Många hade lyckats med att mer än att halvera de fysiska hindren och den smärta som deras artros gav. Det var ett långt mycket bättre resultat än vad forskarna väntat sig. Många läkare hävdar också att träning ger bättre effekt än operation när det gäller människor som lider av artros. Du har alltså allt att vinna på att börja träna om du har artros.

Andra vetenskapliga framsteg inom artros-forskningen

Länge har man trott att det förtvinade ledbrosket inte kan återuppbyggas. En studie på hästar som gjordes på Sveriges Lantbruksuniversitet visar dock ett motsatt resultat. Genom att ge hästarna glukos såg man att det faktiskt gick att läka ett skadat ledbrosk. Man tror att det ökade energitillskott som cellerna fick genom tillförseln av glukos gjorde att det blev lättare för dem att läka och att återuppbygga brosket. Någon liknande behandling för människor finns inte idag, men vem vet vad framtiden har att erbjuda.

Dela information med andra drabbade

Något vi alla vet, och som till och med är vetenskapligt bevisat, är att människor behöver gemenskap för att må bra. Att få en artrosdiagnos kan kännas ensamt och ledsamt, men det finns mängder av forum där du kan dela dina tankar och få tips och råd. Du behöver bara göra en sökning online eller gå med i en lokal samtalsgrupp. Här kan du läsa om vilka råd artrosexperter som själv har drabbats har att ge. För det är verkligen så, vem som helst kan drabbas och artros är ett väldigt vanligt tillstånd. Det finns säkerligen människor omkring dig som lider av samma diagnos.

Effekten av kosttillskott

Vilken effekt kosttillskott kan ge för att lindra artros är omdiskuterat. Många rekommenderar dock omega 3 eftersom det sägs hjälpa mot besvären. Var emellertid noga med att alltid tala med din läkare innan du påbörjar en ny behandling då omega 3 inte passar för alla. Den behandling som dock vetenskapligt bevisat har bäst effekt verkar vara träning.