Har vetenskapen blivit så komplicerad att forskare nu har en roll som liknar den präster och kungar hade under tidigare eror i historien? Vad händer om vi människor tappar tron på att det som presenteras för oss som vetenskapliga sanningar faktiskt är sant? Tro och vetenskap är bara en av ett oändligt antal frågor som […]

Läs mer

Psykisk ohälsa är ett tabubelagt ämne som långt ifrån alla är bekväma att prata om. Det finns en föreställning om att psykiska problem endast drabbar svaga individer och att det är något man själv kan styra över. Faktum är att det är vetenskapligt bevisat att hjärnan påverkas på ett sätt som man själv inte kan […]

Läs mer

Neurovetenskap är en term som använts sedan 70-talet som syftar på vetenskap som studerar människans nervsystem. I det här inlägget ska vi titta på några av neurovetenskapens intressanta slutsatser om hur vi fungerar (och några gåtor). Om du vill forska i Neurovetenskap eller om någonting annat behöver du studera flitigt. Som du förmodligen vet kommer […]

Läs mer
bulk