Psykisk ohälsa är ett tabubelagt ämne som långt ifrån alla är bekväma att prata om. Det finns en föreställning om att psykiska problem endast drabbar svaga individer och att det är något man själv kan styra över. Faktum är att det är vetenskapligt bevisat att hjärnan påverkas på ett sätt som man själv inte kan styra. Vid traumatiska händelser eller långa perioder av stress till exempel tar hjärnan skada, precis som att övriga kroppen tar skada om man behandlar den illa. Därför är det viktigt att ta hand om sig själv och stanna upp om man känner minsta tecken på psykisk ohälsa. Dessutom är det viktigt att våga prata om det med andra människor, för att avdramatisera det och visa att det är okej att må dåligt ibland.

Sociala medier förstör liv

Den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa i dagens samhälle är stress och ångest från till exempel jobbet eller det sociala livet. Idag spelar sociala medier en stor roll i varför människor blir stressade, utmattade och mår dåligt. Det konstanta sättet att hela tiden jämföra sig med andra och försöka framhäva de bästa delarna av sitt liv på internet är inte hälsosamt. En person som känner att den får ångest av sociala medier och lägger ner mycket tid på att tänka att andra är lyckligare, bör omedelbart ta en paus från sociala medier. Därefter bör man också omvärdera vilka man följer på de olika forumen och i vilket syfte. Det är lika viktigt att omge sig av människor man tycker om och får energi av på internet som i verkliga livet.

Utbrändheten ökar

Ett annat problem och vanlig orsak till ohälsa är sättet vi arbetar på idag. För bara tjugo år sedan var det vanligt att man stannade på samma arbetsplats i minst tio år. Många stannade hela livet. Idag börjar vi se den sista generationen av de som arbetat på samma plats hela sitt liv försvinna från arbetsmarknaden. De tjänsterna ersätts inte sällan med nya anställningar som är osäkrare och ibland även har lägre sysselsättningsgrad. På arbetsmarknaden idag förutsätts man nästan byta jobb åtminstone var tredje år. Det är inte längre ett tecken på illojalitet utan ett tecken på drivkraft och att man är ambitiös. Samtidigt är konkurrensen om de bästa jobben hårdare än någonsin. Så vad gör det med oss när vi hela tiden hoppar mellan olika tjänster och alltid strävar efter något bättre? För många är det psykiskt påfrestande att alltid behöva vara på tårna och aldrig kunna slappna av och njuta av nuet. Det är en stor anledning till att vi idag ser fler sjukskrivningar än någonsin när det gäller utbrändhet och utmattning.

Så för att ta hand om er och inte riskera att bränna ut hjärnan så lyd följande råd; stanna upp, njut av nuet och släpp all press. Börjar du känna att du mår dåligt så våga söka hjälp och ta stöd från vänner och familj. En trasig hjärna är egentligen ingen skillnad från ett trasigt ben, det är bara något som måste läka.