Mänskligheten försökte tidigt komma på olika sätt att lindra smärta. Man var tidigt ute och extra uppfinningsrik i Kina och Japan. Man använde blandningar av olika växter med smärtlindrande och renande egenskaper. Opiumsaft var en vanlig ingrediens i dessa dekokter. Opium användes även i Mesopotamien, Babylonien och Egypten. I Europa försökte man söva patienterna inför smärtsamma ingrepp med hjälp av alkohol. Under 1200-talet upptäcktes dietyleter men dess sövande och smärtlindrande effekter togs inte i bruk av läkekonsten.

Modern anestesi

Den moderna anestesin föddes i mitten på 1800-talet. Vetenskapen hade upptäckt flera gaser som exempelvis dikväveoxid, syre och koldioxid. Man upptäckte dikväveoxidens rogivande effekt och den kallades även lustgas. Dikväveoxidens hallucinogena effekter bidrog till att man först använde den som ett berusningsmedel, vilket förevisades i olika sammanhang. Vid ett tillfälle 1844 satt tandläkaren Horace Wells i publiken. Wells lade märke till att en av personerna som inhalerat dikväveoxiden skadade sig under förevisningen utan att reagera, personen verkade okänslig för smärta. Wells bad dagen efter att få inandas gasen och sedan drog en kollega till honom ut en tand på Wells utan att han kände smärta.

Man hade även börjat experimentera med dietyleter som bedövningsmedel. I oktober 1846 förevisades gasens smärtlindrande egenskaper då en tumör opererades bort efter att patienten inhalerat gasen. Anestesin var född och utvecklades allt mer.