Publicisten, vetenskapsmannen, uppfinnaren och politikern Benjamin Franklin föddes 17 januari 1706 i Boston. Franklin anses ha varit ett universalgeni eftersom han var framträdande inom så många områden. Han startade flera dagstidningar, grundlade University of Pennsylvania, var en av initiativtagarna till Library Company of Philadelphia, verkade i flera decennier som generalpostmästare, utförde banbrytande arbeten inom elektricitetslära och demografi och skrev satir, politiska pamfletter och humoristiska essäer. Dessutom verkade han som koloniernas ombudsman i London under flera känsliga år innan revolutionen och var en av ledarna som drog upp riktlinjerna i det blivande USA:s konstitution. Förutom allt detta verkade han senare som USA:s ambassadör till Frankrike och deltog flitigt i vetenskapliga, teologiska och filosofiska diskussioner med tidens främsta vetenskapsmän.

Elektricitet

Under 1700-talet var man fascinerad av elektriciteten som ännu bara förevisades med hjälp av statisk elektricitet genom att gnida en glasstav med en trasa och på så sätt ladda den, vilket gjorde att glasstaven kunde attrahera eller repellera andra laddade saker.

Samtidigt spekulerade man i om blixtar var elektricitet och vetenskapsmän föreslog olika experiment för att bevisa att så var fallet. Franklin föreslog att man kunde använda sig av långa, spetsiga metallpinnar på höga platser under åskoväder för att få klarhet. Experiment av det slaget utfördes framgångsrikt i Frankrike 1752. Dessa metallpinnar med en vidhängande tråd utvecklades senare av Franklin till åskledaren.

Franklin funderade vidare på metoder att “fånga” åskovädrets elektricitet och kom på att man kunde flyga en drake under stormovädret. Under draken skulle en fuktad lina fästas och i botten på den fäste man en nyckel. Om man förde handen eller något objekt nära nyckeln skulle gnistor kastas från nyckeln och bevisa att åskväder har med elektricitet att göra.

Läsaren avrådes strängeligen från att upprepa experimentet!