Knappast någon ekolog eller vetenskapsman har så fundamentalt förändrat människans syn på sig själv och sin plats i skapelsen som Charles Darwin. Han formulerade sina tankar om att arter förändras över tid genom en process av naturligt urval, tankar som har kallats för “The Worlds Greatest Idea” av senare tiders idéhistoriker. Innan Darwins evolutionsteori lanserades trodde man att alla organismer skapats av Gud, och att de var oföränderliga.

Samlandet

Darwin föddes 12 februari 1809. Hans far och farfar var båda naturvetare och läkare, och Darwin påbörjade själv läkarstudier i Edinburgh. Han tålde dock inte blod och alla våldsamma behandlingsmetoder, däremot hade han ända sedan barnsben ett väldigt stort naturintresse och han studerade ständigt djur- och växtliv i sina omgivningar. Darwin bytte lärosäte till Cambridge för att studera till präst. Under tiden i Cambridge hade han turen att ha mycket naturintresserade lärare som uppmuntrade hans studier inom naturvetenskap. Darwin samlade mängder av skalbaggar och mineraler.

Beagle

Efter avklarade teologistudier fick Darwin chansen att få följa med på forskningsfartyget Beagle som skulle kartlägga Sydamerikas kust. Fartyget gjorde uppehåll i bland annat Kap Verde, Brasilien, Eldslandet, Galapagosöarna och Australien. Överallt där skeppet stannade passade Darwin på att samla in biologiskt och geologiskt material, samt studera naturen på de olika platserna.

Som färdlitteratur hade han bland annat en bok om geologi av Charles Lyell. Darwin såg sig främst som geolog på resan, han skrev fem gånger mer om geologi än om flora och fauna under expeditionen. På Galapagosöarna lade han märke till hur faunan var annorlunda, men ändå snarlik, faunan på kontinenten, och han började tänka att arterna hade utvecklats ur varandra. Genom sina geologistudier insåg han att mycket stora förändringar kunde ske oerhört långsamt.

Tveksam revolutionär

Efter hemkomsten till England började Darwin formulera sin teori om hur dagens arter har uppstått ur tidigare, nu utdöda, arter. Mekanismen bakom denna process kallade han för “naturligt urval”. Det faktum att det föds fler avkommor än vad som kan överleva, och att det finns en liten variation mellan avkomman, gör att de som är bäst lämpade att överleva i den aktuella miljön kommer att få fler avkommor i nästa generation. Dessa gynnsamma egenskaper ärvs av avkomman. Många små förändringar över oerhört lång tid kan skapa stora förändringar hos arterna.

Darwin var klar över huvuddragen i sin teori 1838, och hade den ganska väl formulerad 1842, men publicerade inte. Han oroade sig över hur hans forskning skulle tas emot av det mycket religiösa England. Han samlade under åren på sig allt fler bevis för sin teori. 1858 tvingades dock Darwin offentliggöra sin teori eftersom naturvetaren Alfred Russel Wallace hade kommit på samma teori oberoende av Darwin. Darwins vänner ingrep och såg till att Darwins och Wallace´s arbeten presenterades samtidigt för The Linnean Society i London.