Har vetenskapen blivit så komplicerad att forskare nu har en roll som liknar den präster och kungar hade under tidigare eror i historien? Vad händer om vi människor tappar tron på att det som presenteras för oss som vetenskapliga sanningar faktiskt är sant?

Tro och vetenskap är bara en av ett oändligt antal frågor som är möjliga att diskutera. Om du jobbar på ett företag i Stockholm är sannolikheten hög att ni någon gång behöver hålla möten. I det sammanhanget kan Helio hjälpa till. De äger och förvaltar ett stort antal fina mötesrum i stockholm city. Mötesrummen är ypperligt möblerade och finns att tillgå i storlekar som kan ta allt från 1-8 personer upp till möten på 100+ deltagare.

Avancerad vetenskap

Motsättningen mellan vetenskap och tro har i någon mån alltid gäckat människan. Frågan är dock om vi inte nått en nivå där motsättningen, beroende på hur man ser på saken, antingen blivit mycket mindre, eller mycket större. Vetenskap och tro är idag nämligen mer intimt sammanflätade än vad vi typiskt tänker oss.

Ju längre vi framskridit i utvecklingen, desto mer komplicerade har problemen vi möter blivit. Historien om hur den brittiske vetenskapsmannen Isaac Newton på 1600-talet inspirerades till att författa principerna för hur fysikens lagar är klassisk. Han ska ha sett ett äpple falla ned från ett träd och utifrån det ha dragit slutsatser om hur gravitationen fungerar. Poängen här är att det är vetenskap som egentligen vem som helst kan verifiera genom sina egna erfarenheter. Idag när vetenskapen är upptagen med problem av en annan kaliber förhåller det sig inte längre så.

Vetenskap – en social överenskommelse

En av de senaste årens största vetenskapliga framsteg var när man upptäckte Higgs-bosonen. En boson som också kallas för ‘guds-partikeln’ i och med att det är den som skänker all materia massa. Det är inte bara så att det är en upptäckt som är omöjlig för de flesta av oss att testa, själva konceptet i sig är så pass abstrakt att det är svårt att förstå vad upptäckten överhuvudtaget betyder.

Att vetenskapen som presenteras för oss stämmer bygger på en social överenskommelse om att den ska bedrivas på sätt som gör oss så säkra på kunskaperna vi tillskansar oss som möjligt. Överenskommelsen består av det fält som kallas vetenskapsteori, en omdiskuterad disciplin som utmynnat i en slags mall för vad som är att betrakta som god vetenskap.

Börjar vi tappa tron på vetenskapen?

Frågan är om vetenskapen går igenom samma process som en gång religionen. Om vi i och med utbredningen av “fake news” ser början av att människor tappar tron på vetenskapen på samma sätt som stora delar av mänskligheten tappat tron på det religiösa. Är det i sådana fall en naturlig process eller något vi till alla pris måste stoppa?