Ända sedan naturvetarna hade upptäckt allt fler planeter i vårt solsystem funderade de på om det fanns planeter i andra stjärnsystem, så kallade exoplaneter. Astronomerna var dock hela tiden säkra på att de måste finnas och hittade på sätt att få vetskap.

Metoder

Rent optiska observationer av planeter i andra solsystem är svåra eftersom planeterna är små och ljussvaga i förhållande till sin moderstjärna.

En framgångsrik metod har varit att studera stjärnans rörelser. Planeter som kretsar runt en stjärna drar med gravitationens hjälp i sin stjärna och får den att flytta sig fram och tillbaka. Genom att observera dessa rörelser hos stjärnor har man kunnat hitta många planeter.

Ett annat sätt är att studera förändringar i stjärnans ljusstyrka. När en planet färdas framför stjärnan, i förhållande till oss på Jorden, försvagas ljuset från stjärnan under en period. Med denna metod har många exoplaneter hittats.

Bekräftelse

Redan i slutet på 1980-talet fanns det några indikationer på stjärnor i andra solsystem men eftersom forskarna låg på gränsen till vad utrustningen klarade av, var man försiktig med att uttala sig i definitiva termer.

Så i januari 1992 bekräftades det att man hittat två planeter runt pulsaren PSR 1257+12, men man saknade fortfarande observationer runt en solliknande stjärna. Denna observation kom i oktober 1995.

Hittills har man hittat 4055 bekräftade exoplaneter.