Dag: 22 april, 2022

Den som har levt ett år har sannolikt märkt att priser och löner tenderar till att stadigt öka. Det som var en bra lön för tio år sedan är det inte längre idag. Det brukar i den ekonomiska vetenskapen benämnas som “inflation”, det vill säga att pengarnas värde urholkas gradvis. Inflationen gör att det till […]

Läs mer
bulk